// Fabrike lažnih vesti

Fabrike lažnih vesti

Da bi se analizirala povezanost između 20 medija koji su označeni kao oni koji su u prethodnih dve godine najčešće objavljivali lažne vesti, primenjenja je Analiza socijalnih mreža (Social network analysis), korišćenjem softvera Gephi 0.9.2. U analizu je uključeno 20 čvorova (eng. nodes) koji su označavali medije se najvećim brojem lažnih vesti, a među njima je definisano 838 grana (eng. edges) koje se odnose na veze koje su ostvarene među nodovima. Što je veza deblja i što su čvorovi bliže, ti mediiji imaju više deljenih lažnih vesti. Nazad na sajt www.fakenews.rs,

Legend:

Group Selector:

Select Group
Return to the full network
Information Pane
Connections:
OII
JISC
FN tragač